Ang Misa

Ang Misa

Bayard Philippines

₱80.00 

Ang Banal na Misa ang pinakamahalagang pagdiriwang dahil ito ay nagpapa-alala sa mapagligtas na kamatayan at maluwalhating pagkabuhay ni Hesus. Sa pagdiriwang na ito’y kabahagi natin ang ating pamilya at ating parokya. Sa librong ito, matututunan ng mga bata ang mga bahagi ng Banal na Misa: mga panalangin, tugon, kilos at kanta- na lahat ay bumubuo sa  pinagmulan ng ating pananampalatayang Kristiyano at ng pinaka-mataas na uri ng pagpapahayag nito.

Dagdag pa rito, may mga makukulay na stiker upang matulungan ang mga bata maging bihasa sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi ng Misa.

Sa loob: pagpapaliwanag ng bawat bahagi ng misa: (panimula, mga pagbasa, mga panalangin at komunyon)