Mary

Celebrate Mary this month of May!

  • Learning about Mary

Jesus loves her. The saints love her. And we love Mary too! Here you’ll learn more about why our Blessed Mother Mary is loved so much by so many people all around the world. You’ll learn how Jesus’ mom is our mom too! Plus, there are colorful stickers and fun activities to help you learn about Mary, who loves you too!

  • Kilalanin si Maria

Mahal siya ni Hesus. Mahal siya ng mga santo at mga banal. At mahal din natin siya! Marami kang matututunan dito kung bakit si Maria ay mahal na mahal ng mga tao mula sa iba’t ibang panig ng mundo. Malalaman mo rin kung bakit ang Ina ni Hesus ay Ina rin nating lahat! Plus, may mga makukulay ka rin na mga stickers para matutunan ang tungkol kay Maria na nagmamahal din sayo!