Christmas Package

Advent Pack

Captivate young hearts and make them prepare Christmas time with our sticker booklets dedicated to Advent and Christmas season

Catechism Christmas Pack

This set of 5 titles is made to introduce the faith to young learners.
Each title has been selected to create a mini-Catechetical program that looks like a syllabus of church topics.

Catechism Christmas Tagalog Pack

Akitin ang puso at palaguin ang pananampalataya sa Living with Faith Kids! Mainam at siksik sa gawaing pang Katekesis sa mga paaralan. Ang pinakamainam ng regalong pambata lalo na tuwing Banal na Komunyon, Christmas, Pasko ng Pagkabuhay at iba pang kapistahang pansimbahan.